Yhteystiedot ja palaute

Me Hyvät ry
puheenjohtaja@mehyvat.fi
puh. 040-735 0074 Pankkiyhteys:
FI20 5236 0420 0488 40
Rek.nro: 185.314
y-tunnus: 1801121-8
Facebook: Me Hyvät ry

Me Hyvät ry:n toimintasuunnitelma 2015

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaisten tasa-arvon lisäämiseksi ja aseman parantamiseksi sekä kehittää ko. vammaisten ja heidän läheistensä palveluita ja tukitoimia.

Katsaus menneeseen ja tähtäin tulevaan

Päättyvällä toimikaudella 2014 Me Hyvät ry:n toiminta on jatkunut vilkkaana. AAC Global oy:n ja Stiftelsen Sjunde Mars Fonden-säätiön myöntämien apurahojen turvin olemme kyenneet tarjoamaan jäsenistöllemme ja muille yhdistyksen kohderyhmään kuuluville yhdessä järjestökumppanimme Suomen CP-liiton kanssa kaksi valtakunnallista vertaistukitapaamista, sekä järjestämään yhteistyössä myös alueellisia vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea.

Tulevan toimikauden 2015 tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa säännöllistä vertaistukitoimintaa niin alueellisesti, kuin valtakunnallisestikin. Tähän tarkoitukseen yhdistys on hakenut Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä 6 000 euron apurahaa, joka mahdollistaa vähintään yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen järjestämisen toimintavuonna 2015.

Mikäli apurahaa ei myönnetä, yhdistys pyrkii järjestämään omarahoitteisesti yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen ja mahdollisuuksien mukaan myös joitain alueellisia vertaistukitapaamisia. Lisäksi yhdistys tulee hakemaan alkuvuoden aikana rahoitusta muista säätiöistä, yrityksiltä ja muista lähteistä vertaistukitoiminnan mahdollistamiseksi.

Jäsen- ja varainhankinta

Kestävän yhdistystoiminnan perusta on monipuolinen ja aktiivinen toiminta, jonka pohjana on aktiivinen ja osallistuva jäsenistö. Koska yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuvaroin, pyrimme terävöittämään jäsenhankintaa toimikaudella 2015.

Jäsenhankintaa tehdään mm. tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta kotisivuillamme, Facebook-ryhmässä, sekä erilaisissa vertaistukitilaisuuksissa.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava on maaliskuussa 2013 uudistettu kotisivusto mehyvat.fi, jossa kerromme tulevista yhdistystapahtumista. Kotisivun tiedotteet julkaisemme myös yhdistyksen Facebook-sivulla, sekä Facebook-ryhmässä, joka toimii myös jäsenistön keskustelu- ja palautekanavana yhdistyksen hallitukselle.

Lisäksi yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle kaksi kertaa vuodessa postitettavalla paperikirjeellä.

Toiminta

Yhdistyksen keskeisimmäksi toimintamuodoksi on vakiintunut vertaistukitoiminta, jota tullaan jatkamaan myös toimikaudella 2015.

Yhdistys tulee järjestämään vähintään yhden valtakunnallisen vertaistukitapahtuman vuoden 2015 aikana, sekä osallistumaan yhdessä Suomen CP-liitto ry:n kanssa alueellisten vertaistukitapaamisten järjestämiseen eri puolilla Suomea.

Mikäli Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö myöntää Me Hyvät ry:n hakeman apurahan, järjestämme sen avulla vähintään yhden valtakunnallisen vertaistukitapahtuman ja jatkamme viiden alueellisen vertaistukiryhmän toimintaa yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n kanssa.

Me Hyvät ry tulee yhteistyössä Suomen CP-liitto ry:n ja muiden toimijoiden kanssa osallistumaan- ja ottamaan kantaa menimgomyeloseele- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin ja kannanottoihin.

Talousarvio

Me Hyvät ry:n talousarvio vuodelle 2015 on laskettu ilman mahdollisesti myönnettävää apurahaa. Mikäli apuraha myönnetään, otetaan tämä huomioon laadittaessa tarkennettua toimintasuunnitelmaa.

Suomen meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaiset -

Me Hyvät ry:n talousarvio 2015


Tuotot

Jäsenmaksut 550 €

Kulut

Internet -220 €  

Postitus -130 €

Kirjanpito -200 €

Yhteensä 0 €