Yhteystiedot ja palaute

Me Hyvät ry
puheenjohtaja@mehyvat.fi
puh. 040-735 0074 Pankkiyhteys:
FI20 5236 0420 0488 40
Rek.nro: 185.314
y-tunnus: 1801121-8
Facebook: Me Hyvät ry

Me Hyvät ry:n toimintasuunnitelma 2021

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaisten tasa-arvon lisäämiseksi ja aseman parantamiseksi sekä kehittää ko. vammaisten ja heidän läheistensä palveluita ja tukitoimia.

Katsaus menneeseen ja tähtäin tulevaan

Päättyvällä toimikaudella 2020 Me Hyvät ry:n toiminta on ollut maailmanlaajuisen koronaviruspandemian-, ja siitä johtuvien kokoontumis-, ja liikkumisrajoitusten vuoksi huomattavasti aiempia vuosia vähäisempää, eikä yhdistys ole järjestänyt vertaistukitapaamisia vuonna 2020. Me Hyvät ry on anonut vuodelle 2020 myönnettyjen apurahojen käyttöajan pidennystä vuodelle 2021 ja pyyntöömme on myönnytty.

Tulevan toimikauden 2021 tärkeimpänä tavoitteena on koronavirustilanteen salliessa jatkaa säännöllistä vertaistukitoimintaa niin alueellisesti, kuin valtakunnallisestikin. Tähän tarkoitukseen yhdistys on hakenut Ragnar Ekbergin säätiöltä 2 500 euron apurahaa, joka mahdollistaa vähintään yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen järjestämisen toimintavuonna 2021. Olemme lisäksi saaneet Stiftelsen Sjunde Mars Fondenilta luvan siirtää heidän vuodelle 2020 myöntämänsä 2 500 euron apurahan käyttöajan vuodelle 2021 valtakunnallisen vertaistukitapahtuman järjestämiseen.

Mikäli Ragnar Ekbergin säätiö ei myönnä meille hakemaamme apurahaa, yhdistys järjestää HDC-F ry:n jäljellä olevalla apurahalla ja vuodelta 2020 siirtyneellä Stiftelsen Sjunde mars fonden-säätiön myöntämällä apurahalla yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen ja mahdollisuuksien mukaan myös joitain alueellisia vertaistukitapaamisia.

Jäsen- ja varainhankinta

Kestävän yhdistystoiminnan perusta on monipuolinen ja aktiivinen toiminta, jonka pohjana on aktiivinen ja osallistuva jäsenistö. Koska yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuvaroin, pyrimme terävöittämään jäsenhankintaa toimikaudella 2021.

Jäsenhankintaa tehdään mm. tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta kotisivuillamme, Facebook-ryhmässä, sekä erilaisissa vertaistukitilaisuuksissa.