Yhteystiedot ja palaute

Me Hyvät ry
puheenjohtaja@mehyvat.fi
puh. 040-735 0074 Pankkiyhteys:
FI20 5236 0420 0488 40
Rek.nro: 185.314
y-tunnus: 1801121-8
Facebook: Me Hyvät ry

Me Hyvät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Suomen meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaiset Me Hyvät ry

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018


Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia meningomyeloseele- ja hydrokefaliavammaisten tasa-arvon lisäämiseksi ja aseman parantamiseksi sekä kehittää ko. vammaisten ja heidän läheistensä palveluita ja tukitoimia.


Katsaus menneeseen ja tähtäin tulevaan


Päättyvällä toimikaudella 2017 Me Hyvät ry:n toiminta on jatkunut vilkkaana. Stiftelsen Sjunde Mars Fonden-säätiön, sekä Ragnar Ekbergin-säätiön myöntämien apurahojen avulla olemme kyenneet tarjoamaan jäsenistöllemme ja muille yhdistyksen kohderyhmään kuuluville yhdessä järjestökumppanimme Suomen CP-liitto ry:n kanssa kaksi valtakunnallista vertaistukitapaamista, sekä järjestämään yhteistyössä myös alueellisia vertaistukitapaamisia eri puolilla Suomea.


Tulevan toimikauden 2018 tärkeimpänä tavoitteena on jatkaa säännöllistä vertaistukitoimintaa niin alueellisesti, kuin valtakunnallisestikin. Tähän tarkoitukseen yhdistys on hakenut Ragnar Ekbergin säätiöltä 3 000 euron apurahaa, joka mahdollistaa vähintään yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen järjestämisen toimintavuonna 2018. Tulemme hakemaan keväällä apurahaa myös Stiftelsen Sjunde Mars Fondenilta valtakunnallisen vertaistukitapahtuman järjestämiseen. Lisäksi Harley Davidson Club Finland ry on myöntänyt Me Hyvät ry:lle tulevan vuoden hyväntekeväisyystoimintansa tuoton, jonka määrästä ja tuloutumisesta yhdistykselle saamme lisätietoa vuonna 2018.


Mikäli apurahoja ei myönnetä, yhdistys pyrkii järjestämään omarahoitteisesti yhden valtakunnallisen vertaistukitapaamisen ja mahdollisuuksien mukaan myös joitain alueellisia vertaistukitapaamisia. Lisäksi hallitus selvittää alkuvuoden aikana mahdollisuutta hakea rahoitusta muista säätiöistä, yrityksiltä ja muista lähteistä vertaistukitoiminnan mahdollistamiseksi.


Jäsen- ja varainhankinta


Kestävän yhdistystoiminnan perusta on monipuolinen ja aktiivinen toiminta, jonka pohjana on aktiivinen ja osallistuva jäsenistö. Koska yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin jäsenmaksuvaroin, pyrimme terävöittämään jäsenhankintaa toimikaudella 2018.


Jäsenhankintaa tehdään mm. tiedottamalla yhdistyksen toiminnasta kotisivuillamme, Facebook-ryhmässä, sekä erilaisissa vertaistukitilaisuuksissa.